Frisse lucht voor Brede School de Wiken in Drachten | Pranger-Rosier

Frisse lucht voor Brede School de Wiken in Drachten

  • de Wiken Drachten

Geplaatst op 6 oktober 2016

Op 27 september jl. werd de Brede School de Wiken door wethouder Van der Leck van de gemeente Smallingerland officieel heropend. Een bijzondere gebeurtenis, helemaal omdat de school en het gebouw nooit dicht is geweest tijdens het bouwproces. Door een strakke planning, een perfect samenwerkend bouwteam en het doorwerken in de vakanties kon de Wiken tijdens het gehele verbouwproces open blijven.

 

Efficiëntere en slimmere indeling

In de wijk de Wiken in Drachten groeit het aantal kinderen nog steeds goed door, dit in tegenstelling tot de landelijke trend. De gemeente Smallingerland en Accolade hebben hier op in gespeeld door het gebouw efficiënter en slimmer in te laten delen. Het plan moest gericht zijn op het optimaal benutten en verhuren van alle ruimtes. De verwachting is dat in de komende jaren steeds meer klaslokalen nodig zijn voor de kinderen van de twee basisscholen. Maar denk ook aan een peuterspeelzaal die na de verbouwing de ruimte kan delen met de buitenschoolse opvang (BSO). Om klaar te zijn voor de toekomst is gekozen om te gaan voldoen aan de eisen van een ‘Frisse School’. Dat betekent een schoolgebouw met een gezond binnenmilieu als het gaat om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit.

 

Luchtverbetering in de Wiken

Om de kwaliteit van de lucht te verbeteren hebben we gebruik gemaakt van luchtbehandelingskasten op het dak van de Brede School. In de meeste ruimtes en klaslokalen hangt nu een luchtverdeelslang. De frisse lucht wordt daardoor netjes verdeeld in de 26 klaslokalen en de rest van het gebouw. De luchtbehandelingskasten zijn zo gekozen en geïnstalleerd zodat ze in de toekomst, mocht hier behoefte aan zijn, ook makkelijk gebruikt kunnen worden voor het koelen van de ruimtes. Ook heeft onze projectleider Jan Boon bij de verbouwing uitgebreid geadviseerd over de veranderende brandscheidingen. Naast de luchtverbetering heeft Pranger-Rosier in een ruimte vloerverwarming, deels de herinrichting van het sanitair en verlichting geïnstalleerd.

 

Samenwerken met het Bouwteam

Het Bouwteam wat bestond uit de BCN groep, Bouwbedrijf G. De Haan & Zn., Architectenbureau VMEZ, Winkelman Engineering en uiteraard Pranger-Rosier werkte voor twee opdrachtgevers: Accolade voor het hele gebouw met al haar huurders en de gemeente Smallingerland voor de twee scholen. Yvonne Hofstee-Eelkema, beleidsadviseur gemeente Smallingerland: ‘Het verbouwproces is heel goed gegaan. Ik zat vaak bij de bouwvergaderingen en alles is steeds in goed overleg gegaan met alle partijen. Het ging eigenlijk heel makkelijk, ondanks het feit dat er twee opdrachtgevers waren. Een voorbeeld voor andere projecten!’ Ook Erik Hamer, bouwmanager bij de BCN Groep, is erg te spreken over het project: ‘Ik kijk er heel positief op terug. Tussen alle partijen was er een goede interactie en iedereen vulde elkaar aan waar nodig. Ook in de vakantieperiodes is de overdracht, wat toch vaak lastig is, erg goed gegaan.’ We zijn daarom ook als Pranger-Rosier enorm trots op het proces, de communicatie én het resultaat!

 

Het gehele Bouwteam, waar Pranger-Rosier als hoofdaannemer onderdeel van was, heeft bij de opening een cheque aangeboden aan directeur Marten van der Kamp voor nieuwe bewegwijzering in het pand t.w.v. € 1000,-.

 

.

  • Projectleider Jan Boon en een luchtverdeelslang in het klaslokaal
  • Het overhandigen van de cheque door het Bouwteam.
  • Luchtbehandelingskast op het dak van de Wiken


« Naar overzicht