Izore: jarenlange samenwerking resulteert in meerjarig prestatiecontract | Pranger-Rosier

Izore: jarenlange samenwerking resulteert in meerjarig prestatiecontract

Geplaatst op 14 december 2016

Al sinds de zestiger jaren maakt Izore, Centrum Infectieziekten Friesland gebruik van het gebouw aan de Jelsumerstaat in Leeuwarden. Wat betreft klimaat, comfort en inrichting voldeed het gebouw niet meer aan de eisen van nu. Daarom is in de zomer van 2011 gestart met de ‘vernieuwbouw’, waar Pranger-Rosier vanaf het begin al nauw bij betrokken was. Nu alles achter de rug is, verzorgt Pranger-Rosier in samenwerking met technisch beheerder Johannes Vlasma van Izore al het onderhoud om dit medisch microbiologisch laboratorium altijd ‘up and running’ te houden. Want dagelijks komen bij dit laboratorium diverse soorten patiënten materialen (bloed, urine, ontlasting, hersenvocht, etc.), die moeten worden getest voor patiënten van ziekenhuizen en huisartsen.

 

Een intensieve samenwerking

Met een “prestatiecontract”is er intensief contact tussen Izore en Pranger-Rosier. Na de ‘vernieuwbouw’ en ook al daarvoor heeft Izore de keuze gemaakt om de technische dienst niet meer volledig in eigen huis te hebben. Het werk wordt steeds specialistischer en komt in pieken. Uitbesteden is daardoor beter voor de kwaliteit en de kosten. Monteurs van Pranger-Rosier zijn daarom 24/7 beschikbaar met een servicedienst, plegen periodiek onderhoud en vervangen Johannes Vlasma tijdens afwezigheid en vakanties. Een intensieve samenwerking die al jaren terug gaat. Pieter van Gunst, Commercieel Manager Service & Onderhoud van Pranger-Rosier: “We werken al meer dan 30 jaar voor Izore, toen het nog ‘Laboratorium voor de Volksgezondheid Friesland’ heette.

 

Gunning aan Pranger-Rosier voor de vernieuwbouw

Ook bij de vernieuwbouw heeft Pranger-Rosier vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld. Toch was het niet vanzelfsprekend dat Pranger-Rosier door de jarenlange relatie de gunning zou krijgen. “Er is een aanbesteding geweest en hierbij is heel goed gekeken naar de prijs- en kwaliteitsverhouding” weet Marco Hoekstra, Manager Bedrijfsvoering bij Izore. “Er is toen niet klakkeloos voor de goedkoopste gekozen, Pranger-Rosier kwam als beste uit de bus met een daarbij marktconforme prijs.”

 

Het laboratorium bleef tijdens de verbouwing ‘open’

Bij de vernieuwbouw, die heeft geduurd van 2011 tot en met 2013, bleven de werkzaamheden van Izore uiteraard doorgaan. Daarom is toen gekozen om eerst de ‘bewoners’ van de hoogbouw te verhuizen naar de laagbouw voor tijdelijke huisvesting. De hoogbouw werd compleet gestript, waarbij alles afgesloten was tegen bijvoorbeeld stof. In deze hoogbouw werden de nieuwe laboratoria gerealiseerd met op de bovenste verdieping alle moleculaire laboratoriumruimtes aan één centrale gang. Dit leverde een uitdaging op, want doordat al deze labs naast elkaar zitten is het van groot belang dat de luchtstromen goed geregeld zijn. Om eventuele contaminatie tegen te gaan is de luchtdruk in de hal hoger dan de luchtdruk in de laboratoria. Op deze manier wordt de luchtstroom gecontroleerd en is de kans op vervuiling tussen de laboratoria minimaal.

 

Belangrijke verbeteringen in de klimaatbeheersing

Belangrijk was ook het comfortvan de medewerkers wat betreft het klimaat, wat nu ten opzichte van het kantoor uit de jaren zestig enorm is verbeterd. Met lucht-verdeelslangen in de laboratoria wordt de lucht nu netjes verdeeld over de ruimtes zodat het gevoel van tocht wordt voorkomen. Ook wordt de luchtvochtigheid volledig gecontroleerd. “De bevochtigingsinstallaties die wij hebben zijn complexer dan normaal,” vertelt technisch beheerder Johannes Vlasma. “Water wat in de machines gaat en voor de luchtvochtigheid wordt gebruikt, wordt eerst helemaal gezuiverd. Het kalk en de mineralen worden uit het water gehaald en dan gaat het water nog door een osmose installatie. Zo blijft onze kostbare apparatuur beter en langer draaien en blijft de luchtvochtigheid optimaal voor in een laboratorium.” En de verlichting, die heeft ook speciale aandacht  gekregen ”vertelt Pieter van Gunst. “Om optimaal waar te kunnen nemen is gebruik gemaakt van verlichting met een grotere verlichtingssterkte dan in vergelijkbare situaties van toepassing is”.

 

Samenwerking heeft geresulteerd in een prestatiecontract

Ondanks deze uitdagingen voor Pranger-Rosier is het hele vernieuwbouw proces steeds in goed overleg gegaan en is het project mooi binnen budget gebleven. Marco Hoekstra: “Natuurlijk zijn er gaandeweg zo’n proces altijd nieuwe wettelijke eisen en ook nieuwe wensen waardoor we het budget iets moesten bijstellen. Maar ook die besluitvorming is steeds goed verlopen en we zijn steeds goed door Pranger-Rosier geadviseerd. Mede hierdoor zijn we nu met Pranger-Rosier in zee gegaan voor het onderhoud en service onder een meerjarig prestatiecontract. Uiteraard hebben we ons door een externe partij laten adviseren en gekeken of de geoffreerde tarieven marktconform waren. Maar de ervaringen uit het verleden hebben er zeker toe bijgedragen dat ik deze samenwerking al voor nu en ook zeker voor de toekomst met alle vertrouwen tegemoet zie.” 

  • Johannes Vlasma (Izore)
  • Onderhoud door Pranger-Rosier aan de brandmeldinstallatie
  • Marco Hoekstra (Izore) en Pieter van Gunst (Pranger-Rosier)


« Naar overzicht